Monthly Archives: Novembro 2011

Regras de derivación

Na entrada anterior vimos a definción da pendente dunha función. Podemos considerar a pendente en cada punto coma o valor dunha nova función, a derivada da función: De existir o límite, dise que f é derivable en x. Por extensión, … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación | 3 Comentarios

Derivación

A pendente dunha función nun punto defínese como a inclinación da recta tanxente á súa grafica nese punto. A pendente dá unha idea do rápido que medra a función nese punto e, dende Newton e Leibniz, é un concepto fundamental … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación | Deixar un comentario

O comando limit de Matlab

Nesta entrada vimos como usar expresións simbóblicas en Matlab. Agora, veremos como calcular límites de expresións simbólicas. O comando limit é un comando do paquete symbolic de Matlab que permite o cálculo de límites. Este comando non existe en Octave. … Seguir lendo

Publicado en Límites, Matlab/Octave | Deixar un comentario

O cálculo simbólico en Matlab/Octave

Tanto Matlab coma Octave precisan do seu paquete symbolic para poder traballar con cálculo simbólico. É nos paquetes onde, como imos ver, Matlab e Octave se diferencian máis. En Octave,pero non en Matlab, débese executar o comando symbols antes de empezar … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

Continuidade de funcións

Unha función f definida nun contorno de dise continua en , se Unha funcion f definida no intervalo [a,b] é continua no extremo a se o límite lateral cara coincide co valor da función en a (e, analogamente, para b). … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Continuidade | 4 Comentarios

Regras de cálculo dos límites

Na entrada anterior vimos como calcular límites cando non se presenta unha indeterminación. Nesta entrada veremos regras para calcular un límite cando se presenta unha indeterminación. Eliminación de factores comúns Aplícase cando temos unha raíz no numerador e no denominador, … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Límites | Deixar un comentario