Monthly Archives: Agosto 2015

Identificación de funcións

Unha función é unha regra que asigna a cada elemento do dominio, un único elemento da imaxe. A gráfica é a representación dos puntos con abscisas no dominio e con ordenadas as imaxes correspondentes. Matemáticamente, Propiedades das rectas A ecuación … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Funcións | 1 comentario

Diferenzas entre o cálculo simbólico e o numérico

Dicimos que unha linguaxe de computación ten implementado cálculo simbólico cando traballa con constantes e variables simbólicas. Por exemplo, se x = √2, x representa exactamente a raíz cadrada de 2; así x² será a constante simbólica que representa o … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

Converxencia de algoritmos (e II)

Na entrada anterior analizamos os algoritmos con solución dependente de h real. Falemos agora dos algoritmos que constrúen unha sucesión que aproxima α cando n tende a infinito. Empezamos por definir a converxencia: Un algoritmo dise converxente a α se Para ver … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico | Deixar un comentario

Converxencia de algoritmos

Se temos un problema cunha solución real α, interésanos ter un criterio para decidir cal é o mellor algoritmo (estable) para buscar esa solución. Hai dous tipos de algoritmos: os que, dado un parámetro real h>0, constrúen unha aproximación x(h) de … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico | 1 comentario

Algoritmos estables

Calquer método numérico é susceptible de sufrir os tipos de erro comentados nos preliminares de cálculo numérico. Consideremos, por exemplo, unha fórmula para aproximar a derivada de f(x). Para h positivo, tomamos como aproximación de f'(x). Por unha banda, está o erro … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico | 3 Comentarios