Category Archives: Análise matemática

Identificación de funcións

Unha función é unha regra que asigna a cada elemento do dominio, un único elemento da imaxe. A gráfica é a representación dos puntos con abscisas no dominio e con ordenadas as imaxes correspondentes. Matemáticamente, Propiedades das rectas A ecuación … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Funcións | 1 comentario

Exercicios de rectas resoltos

1) Determima a ecuación xeral da recta que pasa polos puntos P(-3,4) e Q(3,12) 2) Ídem da recta que pasa polo punto P(-3,4) e con vector director v=(1,-2) 3) Ídem da recta que pasa polo punto P(-3,4) e é paralela … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Exercicios, Funcións | Etiquetado , , , | 2 Comentarios

Extremos de funcións: exercicios

Unha caixa de cartón constrúese recortando dun rectángulo de 12×12 cm catro cadrados nas esquinas de x × x cm. Calcula a caixa de volume máximo. Hai que tender un cable entre o cumio de dúas antenas de alturas 20 … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | Deixar un comentario

Polinomio de Taylor: exercicios

Calcula o polinomio de Taylor de grao 2 do coseno arredor do π/2. Escribe o resto entre o polinomio e a función. Calcula o polinomio de Taylor de grao 2 da raíz cadrada arredor do 1. Escribe o resto entre … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | 5 Comentarios

Regras de derivación: exercicios

Calcula e simplifica as seguintes derivadas: , , , con dado. Calcula e simplifica a derivada segunda de . Escribe a ecuación da recta normal a y = 6x³-2x-1 no punto (1,3). Calcula implícitamente a derivada nas seguintes curvas: tan(x²+y²)=y/x, … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | 2 Comentarios

Teorema do valor intermedio: exercicios

Demostra que as seguintes funcións teñen a lo menos unha raíz no intervalo dado: en [-π/3, 5π/3], en [0, 1], en [0, π/2], en .  

Publicado en Análise matemática, Continuidade, Exercicios | 6 Comentarios

Continuidade: exercicios

Acha o conxunto onde a función é contínua. Ídem para Acha os puntos de discontinuidade de . Indica se se pode estender a función y=sin(x)/x² con continuidade ao x=0. Indica como conseguir que a función sexa contínua no [0,1]. Pista: … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Continuidade, Exercicios | 2 Comentarios