Category Archives: Exercicios

Exercicios das clases prácticas

Escribe un programa que, dada a dimensión, cree a matriz con 2 en toda a diagonal principal e -1 na superdiagonal e subdiagonal secundarias. Escribe un programa que, dado o erro máximo cometido, calcule esta serie de converxencia lenta: Escribe … Seguir lendo

Publicado en Exercicios | 3 Comentarios

Exercicios de interpolación

Calcula a expresión do polinomio de menor grao que vale 1 en x=0 e vale 0 en x = 1,2,3. Sexa R un espazo de polinomios con coeficientes reais definido en Sage. O comando  que permite calcular os coeficientes do … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico, Exercicios, Interpolación polinomial | 1 comentario

Exercicios de rectas resoltos

1) Determima a ecuación xeral da recta que pasa polos puntos P(-3,4) e Q(3,12) 2) Ídem da recta que pasa polo punto P(-3,4) e con vector director v=(1,-2) 3) Ídem da recta que pasa polo punto P(-3,4) e é paralela … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Exercicios, Funcións | Etiquetado , , , | 1 comentario

Extremos de funcións: exercicios

Unha caixa de cartón constrúese recortando dun rectángulo de 12×12 cm catro cadrados nas esquinas de x × x cm. Calcula a caixa de volume máximo. Hai que tender un cable entre o cumio de dúas antenas de alturas 20 … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | Deixar un comentario

Polinomio de Taylor: exercicios

Calcula o polinomio de Taylor de grao 2 do coseno arredor do π/2. Escribe o resto entre o polinomio e a función. Calcula o polinomio de Taylor de grao 2 da raíz cadrada arredor do 1. Escribe o resto entre … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | 5 Comentarios

Regras de derivación: exercicios

Calcula e simplifica as seguintes derivadas: , , , con dado. Calcula e simplifica a derivada segunda de . Escribe a ecuación da recta normal a y = 6x³-2x-1 no punto (1,3). Calcula implícitamente a derivada nas seguintes curvas: tan(x²+y²)=y/x, … Seguir lendo

Publicado en Análise matemática, Derivación, Exercicios | 2 Comentarios

Teorema do valor intermedio: exercicios

Demostra que as seguintes funcións teñen a lo menos unha raíz no intervalo dado: en [-π/3, 5π/3], en [0, 1], en [0, π/2], en .  

Publicado en Análise matemática, Continuidade, Exercicios | 6 Comentarios