Category Archives: Matlab/Octave

Exercicio práctico de derivación numérica con Sage

En Sage non existe un comando para calcular a derivada numérica. Porén é moi doado construir unha función que o faga por nós: # derivada numerica de segundo orden def dn2(x,y): end = len(y)-1 d[0] = (-y[2]+4*y[1]-3*y[0])/(x[2]-x[0]) d[1:end] = [(y[i+1]-y[i-1])/(x[i+1]-x[i-1]) … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico, Derivación numérica, Matlab/Octave | 2 Comentarios

Diferenzas entre o cálculo simbólico e o numérico

Dicimos que unha linguaxe de computación ten implementado cálculo simbólico cando traballa con constantes e variables simbólicas. Por exemplo, se x = √2, x representa exactamente a raíz cadrada de 2; así x² será a constante simbólica que representa o … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

Exercicio práctico de derivación numérica (previo)

En Matlab/Octave non existe un comando para calcular a derivada numérica. Porén é moi doado construir un ficheiro función que o faga por nós: function d = dn(x,y) %% Derivada numérica con fórmulas de tres puntos (equiespaciados) d = zeros(size(y)); … Seguir lendo

Publicado en Cálculo numérico, Derivación numérica, Matlab/Octave | Deixar un comentario

Depuración en Octave

A depuración permite atopar os erros dun programa de xeito cómodo. En Octave temos, entre outras, as seguintes accións: Para iniciar la depuración en avisos y errores: >>debug_on_warning(1); debug_on_error(1) Para xestionar puntos de interrupción: >> dbstop(‘nome_funcion’, 15) %breakpoint na liña … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

Programación en Matlab/Octave

Na entrada anterior vimos como crear funcións e scripts en Matlab/Octave. Normalmente, conteñen máis dunha liña de fluxo. As estructuras de control de fluxo poden ser: repetitivas, permiten a repetición de comandos: for e while; alternativas, permiten decidir según unha … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

Optimización en Matlab/Octave

Tanto Matlab coma Octave poden aproximar numéricamente os extremos de funcións. A maiores, as dúas aplicacións teñen un paquete de optimización para poder usar comandos máis específicos. En Matlab  e Octave temos o comando fminsearch para a busca de mínimos relativos, … Seguir lendo

Publicado en Matlab/Octave | Deixar un comentario

O comando taylor de Matlab

Nesta entrada vimos como usar expresións simbóblicas en Matlab. Agora, veremos como calcular o polinomio de Taylor dunha función. O comando taylor é un comando do paquete symbolic de Matlab que permite o cálculo de derivadas. Este comando non existe en … Seguir lendo

Publicado en Derivación, Matlab/Octave | Deixar un comentario