Cálculo diferencial dunha variable

Estas son as entradas de Cálculo diferencial dunha variable: